۱۳۸۷ اسفند ۱, پنجشنبه

آرزو

دلمان شوهر می خواهد ........
.
.
.
.
تا بهش خیانت کنیم مبسوط !

۷ نظر: