۱۳۸۸ فروردین ۲۸, جمعه

همشهری

فوری فوری
به یک زنانه دوز راسته کار نیازمندیم.

۱۳۸۸ فروردین ۱۲, چهارشنبه

توهمات یک دخترک ترشیده

راست كرده و جلـ.ق زنـان و در خشتک دست
زیپش باز و نفس زنان و "چیز"اش در دست
نیمه شب دوش
ساعت 3:26 بامداد sms داده سوئیتی من خوابی یا بیدار؟ :-* آخیششششششششششش چسبیدا
(آیکن کندن مو)