۱۳۸۸ اسفند ۱۸, سه‌شنبه

گاهی فقط فحش خواهر-مادر افاقه می کند
مثلا وقتی دوشنبه‌ها این رامین جاکش جلسه نظارت بر مطبوعات را برگزار می کند.