۱۳۹۲ مهر ۲۳, سه‌شنبه

آب و جارو

هوی ملت نویسندگان!
کی ادمین اصلی بود . بیاد یه دستی به سر رو ی این بچه بکشه.