۱۳۸۸ اردیبهشت ۳۱, پنجشنبه

69

ناينتي سيكس هم لابد مال وختيه كه تازه از ددر برگشتيم و ديگه حوصله ي رسيدگي به همسر عزيز رو نداريم

۱۳۸۸ اردیبهشت ۲۴, پنجشنبه

دقت كنيد كاندوم سوراخ نباشد، پاره نشود، در محل جانماند، كلا دقت كنيد خيلي!

آه و فرياد كه از چيز حسود مه و چرخ
ماه كمان ابروي من ايدز گرفت