۱۳۸۸ آبان ۱۸, دوشنبه

اصلا جرات...

ما بهش میگیم خایه..تو بگو جیگر یا هرچی که دوست داری...مهم اینه که نداری!

بدون شرح

دلیران تنگستان