۱۳۸۸ آبان ۶, چهارشنبه

انسان شناسی...

وای به حال مردمی که نداند فرقی است بین جنده و فاحشه!

۱ نظر: