۱۳۸۷ دی ۲۵, چهارشنبه

بخوانيد (مرا) تا دلتان خنك شود يا چه شد كه آدم را آفريديم

و هزاران سال گذشته بود. و ما سخت راست (بوديم). پس وقت (آن بود که) جلـ.ق (بزنيم). اما بدون فيلم سوپـ.ر ( نمی‌شود). پس گل برداشتیم و آدم را آفریدیم. و (فرشتگان) گفتند چه می‌کنی؟ و (ما گفتیم) ما "چیز"ی را می‌دانیم که شما نمی‌دانید پس حوا را از یه ور آدم (آفریدیم). تا "چیز" دونی آدم بشود. آنگاه در بهشت رهایشان کردیم. تا فیلممان هنری (شود و) پورنـ.و گرافی محض (نباشد). اما آنها ما را در کف (گذاشتند). ما فکرمان در چیز(بود). آنها دنبال شکم. (پس)با تیپا پرتشان کردیم روی زمین. تا مایه ی عبرت (سایرین) گردند. پس انسان به دنبال شکم بودنش را از جد و جده‌اش به ارث (برد). و دنبال زیر شکم بودنش را از ایشان به عبرت. و خداوند مهربان‌ترین مهربانان است.

۲ نظر:

  1. و بدينسان آدمي اشرف مخلوقات گشت.....

    پاسخحذف
  2. استلم و ادفعو و لا تصرفو

    بدهید وبکنید لاکن اصراف نکنید

    پاسخحذف